Ons doel

De Stichting NMVK stelt zich slechts één doel: het behouden van een meer dan uniek modelvliegevenement in Nederland namelijk een jaarlijks Nationaal Modelvlieg Kamp en dit toegankelijk te maken voor alle modelvliegers ongeacht of men lid is van welke club of overkoepelende organisatie dan ook. Waarom een Stichting Nationaal Modelvlieg Kamp (NMVK)? Het antwoord is eenvoudig: Van oudsher werd het Nationaal Modelvlieg Kamp georganiseerd door de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL. Hieraan kwam abrupt een eind toen men besloot om het kamp 2001 geen doorgang te laten vinden en daaraanvolgend het besluit nam om in 2002 eveneens geen kamp te organiseren en daar ook geen financiële middelen meer voor op te nemen in de afdelingsbegroting. Het jaarlijkse modelvliegkamp heeft een unieke traditie die naar onze mening niet verloren mag gaan. Vele honderden modelvliegers, jong en oud, hebben door de jaren heen prettige herinneringen overgehouden aan hun deelname aan één of meerdere kampen. Er werd vaak heel veel van mede kampdeelnemers opgestoken en er ontstonden vriendschappen voor het leven. Zo heeft menigeen richting kunnen geven aan zijn verdere modelvliegers bestaan zowel individueel als in clubverband. De kampen konden worden bestempeld als kweekvijver van gerenommeerde en getalenteerde modelvliegers die hierdoor niet zelden ook beroepsmatig hun weg in de luchtvaart vonden. Omdat, uit de veelal positieve reacties op een klein markt- en haalbaarheidsonderzoek onder de clubs in Nederland, is op te maken dat er echt nog wel behoefte bestaat aan een modelvlieg kamp hebben een aantal enthousiastelingen het initiatief genomen om de organisatie van tenminste één jaarlijks Nationaal Modelvlieg Kamp in ere te herstellen en een doorstart te geven. Kortom een unieke traditie voort te zetten. Niet onder de vlag van de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL maar binnen de kaders van een onafhankelijke stichting. De Stichting werd opgericht op 10 juni 2003 en werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14077255.